Канада, Квебек, Монреал, Монтреал, емиграция, документи, формуляри, избор, добър, живот, Canada, Canata, Kanada, Kanata,tion Kanada, Quebec, Montreal, Immigration Il Canada, La Quebec, Montreal, immigrazione Canadá, Quebeque, Montreal, immigration Canadá, Quebec, Montreal, inmigración Канада, Квебек, Монреаль, иммиграция Canada, Quebec, Montreal, immigratie Ca-na-đa , sự nhập cư , văn kiện کانادا،مهاجرت ،،سندهابایگانی می کند, مونتریال Καναδάς, Κεμπέκ, Μόντρεαλ, μετανάστευση カナダ、 ケベック、 モントリオール、 移住 캐나다, 퀘백, 몬트리올, 이주, モントリオール 加拿大, 魁北克, 蒙特利尔, 蒙特利爾, 移民 كندا, كوبيك কানাডা ކެނެޑާ کانادا, کبک (استان) קנדה, קוויבק, מונטריאול კანადა, კვებეკი 캐나다, 퀘벡 주, 몬트리올 कॅनडा کاناډا केनडा கனடா קאנאדע
 

   
 
 
 
 


   
   
   
 
 
 
           
  Канада Ги Нолен Това Лазими    


Интервю с г-жа Това Лазими, директор на Емиграционната служба на Квебек във Виена

Квебек въвежда нови, по-прецизни спрямо пазара на труда критерии при оценката на кандидат-имигрантите


  Квебек е едно от малкото общества, което е изработило и прилага на практика активна, целенасочена и контролирана политика по отношение на имиграцията. Като самостоятелен канадски щат Квебек сам определя необходимостта от имигранти, като се съобразява с възможностите си да приеме новопристигналите.
  На всеки три години правителството на Квебек определя основните насоки в политиката по отношение на имиграцията. Този тригодишен план е резултат на консенсус в обществото. Всяка година правителството определя броя на имигрантите. Например през февруари 2004 г. след консултации бяха планирани квотите за 2005-2007 г. През 2007 г. Квебек планира да посрещне 48 000 нови имигранти.
  Като динамично и многолико общество Квебек се нуждае от хора, притежаващи най-разнообразна квалификация, професионалисти, технически кадри, занаятчии, които благодарение на уменията си биха се интегрирали лесно на пазара на труда. Критериите, по които се селекционират кандидатите, имат за цел да направят връзката, от една страна, между пазара на труда и свободните работни места и кандидатите за имигранти, от друга страна. Именно затова критериите валоризират образованието, професионалния опит, езиковите познания и налагат определени възрастови изисквания, за да позволят до голяма степен и дадат всички шансове на одобрените кандидати да се интегрират бързо и да успеят в това общество.

- Госпожо Лазими, Вие сте директор на Емиграционната служба на Квебек във Виена. Обяснете ни моля ролята на вашата служба?
Емиграционната служба на Квебек е открита през 1990 г. с цел обработка на молбите за имиграция в Квебек на хора от Централна и Източна Европа. Нашата работа във Виена не се състои само в обработка на досиета. Ние предоставяме информация на всеки заинтересован от нашите програми. Екипът ни се състои от десетина души, които са специализирани по държави. В състояние сме да отговорим на почти всички въпроси, касаещи оформянето на документите, както и на тези, свързани с дипломите или административните документи.
От четири години редовно организираме информационни срещи в повече от двадесет града на територии, които считаме за приоритетни. Имаме също така създадена специална интернет страница за България: immigration-quebec.ca/bulgarie/ на която заинтересованите могат както да проучат огромно количество информация за Квебек или за нашите емиграционни програми, така и сами да оценят безплатно шансовете си да бъдат селекционирани за имигранти.

- Споменахте "приоритетни територии". България част ли е от тези територии?
Разбира се, молбите за имиграция от България ще представляват тази година около 15% от всички молби, обработени от Емиграционната служба във Виена. Първите ни информационни сеанси бяха организирани в София, но сега посещаваме редовно повечето големи български градове. Българите отговарят на критериите на Квебек, касаещи имиграцията, и това е важна гаранция за успех.
Българската общност в Квебек наброява около 10 000 души, които работят във всички сфери на икономиката. През 2006 година бяха одобрени още около 800 български кандидати и силно се надяваме този брой да се увеличи през 2007 г. В България има много млади хора, които се интересуват от Квебек и са силно мотивирани да успеят в личния си живот като имигранти. Те са добре подготвени и бързо се интегрират на пазара на труда, защото са висококвалифицирани, владеят френски език, имат професионален опит, както и желание да учат и да се образоват допълнително. Като културна среда, начин на живот, лична сигурност и забавления Квебек предлага добри условия, което улеснява интеграцията.

- Квебек наскоро промени критериите за селекция на кандидатите за имиграция. Кои са новите моменти и как те ще се отразят върху избора на кандидати от България?
На 16 октомври 2006 г. се въведоха някои изменения в критериите за селекция. Най-общо може да се каже, че те дават шанс не само на кандидатите с висше образование, но и на хората с техническо образование, както и на специалисти и занаятчии. Тези промени се наложиха заради коментарите и препоръките едновременно на имигрантите, на организациите, които се грижат за тяхната интеграция, както и на работодатели от Квебек. Затова ние прибавихме в новата схема за селекция професии, които дават допълнителни точки на кандидатите специалисти. Става въпрос за сектори от квебекския пазар на труда и икономика като цяло, които са обещаващи и където търсенето на кадри е голямо. Промените в критериите ни позволиха да опростим някои процедури, които понякога затрудняваха кандидатите от България. Например вече кандидатите не са задължени да доказват с документ финансовата си независимост за период от три месеца след пристигането си в Квебек. Кандидатът трябва само да подпише документ, че е финансово независим за този период, в момента на депозиране на досието си. По отношение на трудовия стаж предишните критерии за селекция изискваха един минимум от шест месеца, което сега е премахнато.

- Струва ми се, че отдавате голямо значение на този "предварителен тест за имиграция"?
В действителност този етап е задължителен. Оценката е безплатна и анонимна, резултатите от нея не са ни известни, а заинтересованият може да я направи толкова пъти, колкото желае. Този он лайн тест е изключително ценен, защото позволява на човек да разбере дали има шансове и чак тогава да инвестира време и средства в нещо, в което е сигурен, че ще успее. Ние с удоволствие отговаряме на въпроси, свързани с критериите за селекция.

- Някои кандидати от България предпочитат да използват услугите на посредници при попълването и изпращането на кандидатурите си. Какво бихте ги посъветвали?
Това решение е изцяло тяхно и съвсем лично. Все пак на нашата интернет страница изрично сме посочили, че всички молби, които достигат до нас, се обработват по едни и същи критерии. Няма никакво приоритетно, ускорено или особено третиране на нито едно досие, независимо дали е подадено лично или чрез посредници по имиграцията. Напомняме на кандидатите, че те са тези, които са лично отговорни за информацията, която се съдържа в досието, и че там седи техният подпис, независимо че е попълнено от посредника. Нашата служба във Виена е на разположение на всички кандидати, за да отговори безплатно на евентуални въпроси или молба за информация. Адресът, на който могат да ни пишат, е
biq.vienne@micc.gouv.qc.ca

- Какви са планираните мероприятия на територията на България в краткосрочен план?
На 16 и 17 април 2007 г. организираме безплатни информационни срещи съответно в София и Пловдив. Всички, които се интересуват, могат да се запишат и да получат допълнителна информация на нашата интернет страница.

  Portail du gouvernement du Québec